Obowiązki fundacji rodzinnej w zakresie przekazywania informacji Krajowej Administracji Skarbowej

 

Na wniosek urzędu Krajowej Administracji Skarbowej Fundacja Rodzinna musi dostarczyć w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania żądania – informacje dotyczące beneficjentów fundacji rodzinnej, listy majątku oraz szczegółów dotyczących świadczeń lub mienia przekazanego w związku z rozwiązaniem fundacji.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

W żądaniu określonym przez urząd Krajowej Administracji Skarbowej musi zostać także określony okres, za jaki informacje mają zostać przekazane.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej które są uprawnione do kierowania takich żądań to:

  1. minister odpowiedzialny za finanse publiczne;
  2. szef Krajowej Administracji Skarbowej;
  3. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej;
  4. dyrektor izby administracji skarbowej;
  5. naczelnik urzędu skarbowego;
  6. naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Za ignorowanie tego obowiązku istnieje sankcja karna. Kto będąc uprawnionym do prowadzenia spraw fundacji rodzinnej samodzielnie lub łącznie z innymi osobami lub do jej reprezentowania nie wykonuje obowiązku, o którym mowa powyżej podlega grzywnie od 240 stawek dziennych.

Tej samej karze podlega ten, kto utrudnia albo udaremnia wykonanie obowiązku, o którym mowa powyżej. Natomiast ten kto będąc uprawnionym do prowadzenia spraw fundacji rodzinnej samodzielnie lub łącznie z innymi osobami lub do jej reprezentowania podaje nieprawdziwe informacje, podlega grzywnie od 360 stawek dziennych.