Działalność gospodarcza fundacji rodzinnej

 

Działalność fundacji rodzinnej z uwagi na kwestie implikacji podatkowych różnych typów warto skonsultować z doświadczonym doradcą podatkowym. To samo dotyczy innych możliwych rodzajów działalności fundacji niż działalność gospodarcza.

Bowiem prowadzenie działalności przez Fundację Rodzinną w innych obszarach niż wskazane niżej wiąże się z opodatkowaniem wynoszącym 25 % podstawy opodatkowania, a tym samym bardzo niekorzystnym na tle zasad odnoszących się zasad opodatkowania działalności mieszczącej się w ramach Art. 5 o Fundacji Rodzinnej.

 

Najczęściej zadawane pytania>>>

 

Działalność fundacji rodzinnej 

 

Stosownie do Artykułu 5 ustawy o Fundacji Rodzinnej może ona prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców tylko w określonych obszarach.

Może zbywać mienie, pod warunkiem że nie było ono kupione tylko w celu dalszej sprzedaży, a także wynajmować, dzierżawić lub udostępniać mienie do użytkowania.

Ponadto, może przystępować do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni i podobnych podmiotów, także za granicą, oraz uczestniczyć w tych spółkach i funduszach. Fundacja może również nabywać i zbywać papiery wartościowe, udzielać pożyczek spółkom kapitałowym, spółkom osobowym i beneficjentom, oraz obracać zagranicznymi środkami płatniczymi.

W ramach swojej działalności może też produkować przetworzone produkty roślinne i zwierzęce, wykorzystując własne uprawy, hodowle lub chów w 50% ilości produktu oraz prowadzić gospodarkę leśną.